Akuten i stället för personlig assistans

Akuten i stället för personlig assistans 54 åriga Beate Blummel tvingas av Knivsta kommun till ett liv i förnedring och förtryck för att hon råkade ut för en trafikolycka 1997 och ffick då mycket allvarliga skallskador samt en del andra funktionsnedsättningar som gör...

läs mer

Val med förhinder

Val med förhinder Hur skall man kunna engagera sig politiskt när våra kommunala biståndsbedömmare låser in oss i våra bostäder enbart på grund av att vi har funktionsnedsättning som gör att vi måste få hjälp för attt kunna lämna våra bostäder Att engagera sig i...

läs mer

Makt korrumperar alltid.

Makt korrumperar alltid. Makt korrumperar alltid. Det vet vi sedan urminnes tider. Särskilt den makt som inte utsätts för granskning. Och särskilt den makt som inte kan avsättas och inte är tidsbegränsad. Makt övergår så ofta och så lätt från att vara ett ansvar till...

läs mer

Lathund förFUNKTIONSHINDERSOMSORG

LATHUND FUNKTIONSHINDERSOMSORG INLEDNING 1950 antogs i Rom den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, är styrande och EU och Sverige...

läs mer

0 kommentarer

Kommentera