Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt

Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt Viktigt att veta Det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om oolika insatser som kan anmälas för tjänstefel inte den som utför en viss handling direkt mot den som får den praktiska hjälpen av det så kallade...

läs mer

Linda Åkessom Jag gråter

Jag gråterInte mycket till funktionshinderpolitik i årets val – endast några ord om den personliga assistansen kom upp i debatten, tack vare att tv4 bjöd in en brukare som tog upp frågan.     Desto större plats fick invandringspolitiken. vilket naturligtvis är...

läs mer

0 kommentarer

Kommentera