Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Nya lortsverige breder ut sig allt mera Sverige håller på att bli ett riktigt lortland för funktionsnedsatta med hjälpbehov kommunerna drar ner på både städning och personlig hygien för personer som har insattsen hemtjänst eller bor i särskillda boenden Kommunerna...

läs mer

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

1980 fick vi en ny socialtjänstlag I den nya socialtjänstlagen från 1980 så skrev man in att funktionsnedsatta har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning Omsorger om människor med funktionshinder 21...

läs mer

Du har ett pris på ditt liv

Du har ett pris på ditt liv Du som har en funktionsnedsättning som gör dig helt beroende av stöd från samhällets olika iinstanser på grund av din funktionsnedsättning har ettt förutbestämt pris på din rätt tilllivet i full samhällsgemenskap Priset på ditt liv bestäms...

läs mer

Skadestånds lagen

Skadestånds lagenSKADESTÅND I skadeståndslagen (1972:207) trädde tidigare i år en ny bestämmelse i kraft som innebär att det allmänna kan ådra sig skadeståndsskyldighet för överträdelser av rättigheter enligt Europakonventionen. 3 kap. 4 § skadeståndslagen ”/Träder i...

läs mer

Akuten i stället för personlig assistans

Akuten i stället för personlig assistans 54 åriga Beate Blummel tvingas av Knivsta kommun till ett liv i förnedring och förtryck för att hon råkade ut för en trafikolycka 1997 och ffick då mycket allvarliga skallskador samt en del andra funktionsnedsättningar som gör...

läs mer

0 kommentarer

Kommentera