EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN EU granskar både ett lands lagar och dess myndigheters agerande. En av EU-kommissionens uppgifter är att bevaka att EU:s regler tillämpas på rätt sätt. Om kommissionen får kännedom om att ett lands lagstiftning eller myndigheter i ett...

läs mer

Äldre funktionsnedsatta lever farligt i dagens sverige

Äldre funktionsnedsatta lever farligt i dagens sverige Man blir som äldre funktionsnedsatt: Lätt övermedicinerad man glömmer bort att äldre inte tar upp läkemedel på sama sätt som yngre utan man  lagrar det i kroppen  i stället för att  förbruka det i rätt takt vilket...

läs mer

0 kommentarer

Kommentera