Lathund förFUNKTIONSHINDERSOMSORG

LATHUND FUNKTIONSHINDERSOMSORG INLEDNING 1950 antogs i Rom den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, är styrande och EU och Sverige...

läs mer

Varför räddar man liv?

Varför räddar man liv? Man funderar onekligen över varför  sjukvården lägger ner så stora resurser för attt rädda livet på personer som råkar ut för olyckor,sjukdommar eller föds för tidigt när man ifrån det övriga samhället gör allt man kan för att dessa människor...

läs mer

Hemtjänst i assistansliknande form

Läs Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr 5680-10 som handlar om hemtjänst i assistansliknande form. Kammarrätten skrev: ”Vad gäller övriga behov som X X har finner kammarrätten mot bakgrund av vad som framkommit i målet att X X för att uppnå en skälig levnadsnivå är...

läs mer

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB PRO riks har en egen sida på FB men den är låst så att medlemmar inte kan skriva egna inlägg om viktiga frågor som berör skribenten och alla andra medlemmar Man stoppar på detta sättet alla möjligheter till en levande...

läs mer

0 kommentarer

Kommentera