Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt

Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt I både socialtjänstlagen(SoL) och LSS lagen finns det en skrivelse som lyder så här Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt så har man rätt till vad lagen föreskriver Socialförvaltningarna använder sig av både...

läs mer

Alla hjärtansdag

I dag är det alla hjärtans dag och det firar vi med att uppmärsamma all anhöriga som till oss funktionsnedsatta med stora hjälpbehov tvingas att ge upp sina egna liv tack vare att man inte ger oss vår rätt till assistans som man har förbundit sig att göra när sverige...

läs mer

När lögnen blir sanning i förvaltningsdomstolarna

När lögnen blir sanning i förvaltningsdomstolarna I många fall som berör personer med funktionsnedsättningar så får lögnen en helt annan betydelse den upphöjs till sanning av förvaltningsdomstolarna til nackdel för den personen det berör som får sitt liv förstört av...

läs mer

0 kommentarer

Kommentera