Med halvsanningar oc lögner förstör flera biståndsbedömare vår rätt till det fungerande lvet
Många bisståndsbedömare använder sig av både halvsanningar och rena lögner för att neka oss vår lagliga rätt till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap
Man bryr sig inte om inlämnade intyg från andra profesioner såsom läkare ,sjukgemnaster arbetsterapepter och andra med specialkompetenser som visar på våra behov av praktisk hjäälp
Man hänvisar hela tiden till att man alltid kan överklaga till domstol och då kommer nästa problemnämligen att förvaltningsdomstolarna köper biståndsbedömarens ord och struntar i utredningskyldigheten
Om vi mot förmodan vinner i förvaltningsrätten så överklagar kommunen med automatik till kammarätten och där får dom för detmeesta prövningstillstånd medan vi för detmesta nekas prövningstillstånd
Så vi är helt rättslösa utan några möjligheter till ett fungerande socialtliv i full samhällsgemenskap så som lagarna föreskriver att vi har rätt till
Att bryta mot lagarna ingår i dagens biståndsbedömningar man bryr sig inte om sveriges grundlag eller europakonventionen inte heller vad som står i brottsbalken
Om man anmäler dessa brott så vägrar åklagarna i att utreda dessa brott
Vi får inte heller någon rättshjälp då sociala mål inte är godkäända som rätt till rättshjälp vilket är dom enda målen som inte ger oss rätt till rättshjälp via staten såsom brottmål,migrationsmlå

Men vår motpart har obegränsade tillgång till juridisk kompetens som sitter och letar kryphål i lagarna allt för att vi inte skall få leva ett fungerande socialt liv
Vi kräver nu att kommunerna tvingas att efterleva lagtexterna och intentionerna med lagarna så att vi kan få bort det stora och mycket kostsamma domstolsprocesserna som dessutom har mycket långa handläggningstider somgör osss sjukare

%d bloggare gillar detta: