Uppehåll på aktionen gör funktionsrättskonventionen till lag

Aktionen gör funktionsrättskonventionen (CRPD) till lag tvingas nu till ett uppehåll
Med anledning av Corona viruset tvingas vinu göra ett uppehåll men vi kan alla ändå fortsätta med aktionen genom att i stället för att vara på plats så kan vi alla sända mail tilll samtliga riksdagspartiier med flygbladets innehåll

Gör konventionen till lag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Det är dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag.

Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan.

Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.

Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga

Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.

Rättigheterna minskar istället för öka.

Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

Det är hög tid att rättigheterna blir verklighet.
Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade
Här kommer riksdagspartierna epost
info@sd.se
info@centerpartiet.se
info@vansterpartiet.se
info@kristdemokraterna.se
info@liberalerna.se
info@mp.se

Viåterkommer med besked när vi kan återuppta aktionen utanför riksdagen påtorsdagarna

%d bloggare gillar detta: