Vi startar vårens aktion nu på torsdag den 16 januari
Aktion gör funktionsrättskonventionen (CRPD) till lag nu

Varje torsdag mellan 13.00 – 14.00 så samlas vi utanför riksdagen och ställer kravet på att funktionsrättskonventionen skall skrivas in i vår svenska författning som man redan 2009 har förbundit sig att göra
Det handlar om vår självklara rättt att få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap såvi hoppas på att alla kommer och hjälper till för att föra fram kravet
Kan du inte komma på plats så kan du alltid skicka mail till riksdagens ledamöter och säga ifrån på det sättet

Väl mött på torsdagarna

Gör konventionen till lag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Det är dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag.

Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan.

Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.

Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga

Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.

Rättigheterna minskar istället för öka.

Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

Det är hög tid att rättigheterna blir verklighet.
Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade

%d bloggare gillar detta: