En åldersriks funderingar och synpunkter över dagens samhälle

Varje år kommer det nya propåer och nya regler som beskär människors med olika, förvärvade eller medfödda handikapp, möjligheter att leva ett så drägligt liv det är möjligt.
Regler och indragna möjligheter som gör de redan svåra livsbetingelserna ännu svårare. Jag skulle vilja säga att det inte sällan gränsar till omänsklig tortyr för de drabbade.
Det är märkligt att politiskt valda personer och de myndighetspersoner som bestämmer reglerna och utför dessa omänskliga handlingar mot hjälplösa medborgare, inte kan ställas till svars och lagföras på grund av politiska regler.
Sjuka och handikappade som hindras från att kunna ta del av befintliga möjligheter till adekvat hjälp och lindring, som skulle göra deras liv drägligare och mindre svårt att stå ut med, förmenas dem.
Ofta med stort lidande, ibland gränsande till tortyr för dem.
Dessa politiker och tjänstemän, oftast utan någon medicinsk utbildning, sätter sig över och kasserar läkarnas ordinationer och medicinska utlåtande utan vidare.
Med katastrofala konsekvenser för patienterna.
Det är häpnadsväckande att detta kan få ske år efter år!
Att man blundar för den krassa verkligheten att det lagligen, på grund av ”ekonomiska orsaker”,
pågår en tortyr av sjuka, handikappade och pensionerade invånare i detta land.
För så tycks ju den hemska sanningen vara.

Marianne Hansson

%d bloggare gillar detta: