Nu är år 2019 snart slut och vi kan konstatera att året är ett av dom värsta för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Under det gångna året har vi sättt allt flera märkliga ställningstagande från byråkraterna och folkvaldas sida för att kunna försvåra livet för oss med stora hjälpbehov på grund avvåra funktionsnedsättningar
Makten vet inga gränser för att kunna begränsa våra demokratiska rätrtigheter och vara den samhällsengagerande samhällsmedborgaren där vi fritt kan deltaga i olika aktioner och demonstrationer för att genomdriva den nödvändiga samhällsförändringen somär absolut nödvändig om vi funktionsnedsatta med stora hjälpbehov skallfå leva ettfullt fungrande socialt liv utifrån våra egna föutsättningar
Att man fråntar oss våra grundslagskyddade rättigheter och stopparvår rätt till yttrandefriheten är mycket oroväckande utveckling

För att kunna stoppa dessa övergrepppå oss så måste vi se till att funktionsrättskonventionenomedelbart skrivs in i vår svenska författning precis somman har förbundit sig att göra men vägrar konsekvent atttgöra det trots den mycket kraftiga kritiken från världsamfundets sida

För attt vi skall kunna genomdriva dnna nödvändig förändringen inebär attvi alla samlas under denna viktiga sak och att man mangrant från både funktionshinderorganisationerna och pensionärsorganisationerna uppmanarsamtliga medlemar som har möjlighettill attsamlas utanför riksdagen på torsdagarna mellan 13.00-14.00 för att kraftigt kräva attfunktionsrättskoonventionen blir inskriven i vår Svenska författning precis som man harförbunditsigattgöra och som man uhargjortmed barnkonventionen

Stort tack till er alla som under det gångna året har stöt vår kamp för att funktionsrättskonventionen skallskrivas in i vår svenska författning
Har ni ännu inte skrivit under vår namninsamlig så passa på att göra det nu ni hittar den under rubriken VI STÖDJER KAMPEN på vår hemsida
Så min förhoppning är attvi alla träffas på barikaderna och verkligen visar på att även vi vill kunna leva våra liv utifrån våra egna förutsättningar utan att byråkraterna och folkvalda lägger sig i våra liv och hur vi lever dom

Så vises väl den 16 Januari utanför riksdagen klockan 13.00 och för kampen framåt lite till
Den som känner för det kan efter aktionen gå in och följa debatterna i riksdagen som sker på torsdagarna så ni kan även där visa på attvi finns ochvill vara delaktiga i samhällsgemenskapen
Sköt nu om er så att ni orkar vara med i den viktiga kampen för vår rätt till ett fungerande liv i full social gemenskap precis som vi har rätt till

%d bloggare gillar detta: