Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer

I brottsbalken kapitel 4 står det så här om frihetsberövande
Olaga frihetsberövande
Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten.

Har man en funktionsnedsättning som gör att man alltid måste få praktisk hjälp av andra personer för att kunna förfflytta sig över huvud taget så omfattas man inte av brottsbalken tydligen eftersom man från maktens sida anser att hjälp med förflyttning inte är ettt grundläggande behov
Så har man en funktionsnedsättning som gör dethelt omöjligt att självständigt kunna förflytta sig från en plats till enannan plats så omfattas man inte av brottsbalken om olaga frihetsberövande även om efekten blir att man är frihetsberövad i praktiken och tvingas att sitta eller ligga på den plats man blir placerad av andra
Som både blind och rullstolsburen är man lika hjälplös som spädbarnet i sin barnvagn när det gäller attt kunna förflytta sig men ändå så är det tillåtet i dagens sverige att inte ge den som sitter i rullstolen någon som helst hjälp vid samtliga förflyttningar utan den rullstolsburne skall sitta på den plats där andra placerar en och där skall man invänta hjälp för att komma någonstans i praktiken inebär detta att man anser att funktionsnedsatta med förflyttningshjälp inte har rätt till livet
Utan man skal tydligen enbart sitta och invänta liemanens ankomst
Att det är helt förbjudet att frihetsberöva en person enbart på grund av funktionsnedsättning är inget som makten bryr sig om i sverige som påstår att alla människor har samma värde och sammma rätt

%d bloggare gillar detta: