Sverige sämre än Filipinerna på funktionsrättskonventionen (CRPD)

Både Filipinerna ochSverige har båda undertecknat och ratificerat funktionsrättskonventionen och är därmed juridiskt bundna att efterleva den
Medans Filipinerna har skrivit in den i sin författning så Vägrar Sverige att göra det trots att man har förbundit sig att göra det
Källa Filipinerna
1 · Gilla · Reagera · Svara ·

CRPD Lagen i Filippinerna ligger under samma departement som, ”the human rights council” Så i Filippinerna så räknas det inte bara som ett brott mot CRPD konventionen och Filippinsk lag, utan även som ett brott mot dom mänskliga rättigheterna.

Så här skriver FN om sverigges sätt att hantera CRPD
7.
Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in-förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens
politik och kommunernas politik när det gäller att genom-föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of-ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet
No 3/2011 H.M. v Sweden.

8.
Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.
Varför Sverige skall vara sämre än Filipinerna påmänskliga rättigheter för funktionsnedsatta är mycket märkligt då Sverige gärna klappar sig för bröstet och säger se vad bra vi är på mänskliga rättigheter och ankllagar andra länder för brott mot våra mänskliga rättigheter
Sverige är ett mycket rikt land så pengarna finns för att ge landets funktionsnedsatta sina mänskliga rättigheter för att dom skall få leva ett värdigt liv
Men av rent idiologiska skäl så förnekar Sveriges riksdag sina funktionsnedsatta medborgare rätten till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som man har förbundit sig att göra redan för 10 år sedan då man ratificerade CRPD
Så frågan man ställer sig är varför skall inte landets funktionsnedsatta medborgare fåleva sina självbestämda liv när riksdagsledamöterna själva få göra det

%d bloggare gillar detta: