Åldersrika med funktionsnedsättningar nekas ett fungerande liv i Upplands-Bro kommun
Trots att kommunen har tagit fram värdighets garantier så förnekas åldersrika med funktionsnedsatta sina möjligheter till ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap
Garantierna är et stort hån mot oss som inte får den hjälp vi harbehov av pågrund av våra
funktionsnedsättningar
Hur tycker du att denna värdighetsgaranti fungerar i praktiken ?
Så här står det i garantin

• Du ges möjlighet att behålla Dina vanor, Din struktur på dagen och möjligheten att fortsätta leva Ditt liv.

Vi kan lugnt konstatera att man inte alls får behålla sina vanor och att man inte få leva ett fungerande socialt liv i Upplands-Bro

=======================================================================================================

För vem gäller värdighetsgarantin?
Värdighetsgarantierna gäller för brukare och användare av socialtjänsten. Förutsättningen är att du fått beslut om bistånd eller insatser från Socialkontorets myndighets- och beställaravdelning.
Lokala värdighetsgarantier
Äldreomsorg
1. Insatser av god kvalitet
• Insatserna formas utifrån Dina behov och önskemål samt att regelbunden uppföljning sker.
• Du som bor i särskilt boende ges möjlighet att få näringsriktiga måltider.
• Vi erbjuder personal som finns vid Din sida, i särskilda boenden, vid vård i livets slutskede för att minska smärta, oro eller andra symtom.
• Vi garanterar att klagomål och synpunkter dokumenteras och åtgärdas.
2. Privatliv och integritet
• Du har rätt till kroppslig integritet i samband med personlig omvårdnad.
• Personalen respekterar att bostaden är Ditt eget hem, såväl ordinärt som särskilt boende.
3. Självbestämmande, delaktighet och individanpassning
• Du ges möjlighet att bestämma hur, när och av vem insatserna ska utföras.
• Du har möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig personal ska hjälpa Dig vid den personliga hygienen.
• Du ges möjlighet att behålla Dina vanor, Din struktur på dagen och möjligheten att fortsätta leva Ditt liv.
• Du/din företrädare, ges möjlighet att vara delaktig i vårdplanering, biståndsbeslut, upprättande av genomförandeplan och uppföljning.
• Du har möjlighet att byta tid för genomförande av en insats mot annan beviljad insats om dessa är inom samma tidsram och genomförs av samma utförare (hemtjänst).
4. Gott bemötande
• Du bemöts som en unik person.
5. Trygghet
• Du ges möjlighet att kunna uppleva trygghet med den personal som utför insatserna.
• Du ska känna trygghet genom att Du kan få trygghetslarm eller tillsynsbesök vid behov.
• Du ges möjlighet att uppleva skillnad mellan vardag och helg i särskilda boenden.
• Personal ska alltid legitimera sig vid besök i den enskildes hem (hemtjänst).
6. Meningsfull tillvaro
• Du får hjälp med att ha ett vårdat och värdigt yttre.
• Du ges möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet.
• Du ges möjlighet att uppleva att Du har ett värde och finns i ett socialt sammanhang.

Meningsfull tillvaro
• Du får hjälp med att ha ett vårdat och värdigt yttre.
• Du ges möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet.
• Du ges möjlighet att uppleva att Du har ett värde och finns i ett socialt sammanhang.

Vi måste få ett slut på den systematiska diskrimineringen av oss åldersrika från socialförvaltningens sida

%d bloggare gillar detta: