Så räddar vi och utökar den ppersonliga assistansen

Om vi ser till att funktionsrättskonventionen blir införlivad i vår svenska författning så räddar vi och utökar vi den personliga assistansen så att den omfattar alla oavsett ålder eller diagnos
I dagsläget så måste man tillhöra LSS lagens personkrets och uppfylla vissa grundläggande behov för att få rätt till personlig assistans
Men i och med att man undertecknade och ratificerade funktionsrättskonventionen så inträffade det också ett paradigmskifte på synen av den personliga assistansen personlig assistans skall inte som i dag ses som en vårdinsatts utan den är per definition i dag en ren social serviceinsatts och inget annat
Så det så inga diagnoser eller så kallade grundläggande behov får finns som ett hinder för vår rätt till personlig assistans är enbart våra faktiska hjälpbehov som skall vara grund för rätten till personlig assistans
Sverige har i och med undertecknandet och ratificeringen förbundit sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindra vårt fulla deltagande i samhället och detta skulle inträffa i och med att konventionen är ggilltig i sverige så sedan 2009-01-14 så skulle alla lagar vara förändrade till vår förde
Så kom med i aktionen gör konventionen till lag där vi på torsdagar mellan 13.00-14.00 träffas utanför riksdagen vid riksbro
ml

%d bloggare gillar detta: