fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

Regeringen har kommit med ett lagförslag om grundläggande behov för rätten till personlig assistans där rätten til sondmatning är en viktig punkt
Men i samma lagförslag så vill regeringen att dom så kallade grundläggande behoven som igentligen inte får finnas enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Regeringen vill att dom så kalade grundläggande behoven enbart skall omfatta mycket intigritetsnära delarna för att få rätt till personlig assistans att detta står i strid mot artikel 4 i Artikel 4
1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,
Vi kräver nu attt regeringen fullständigt lever upp tillCRPD och att man verkligen ser till attt vi får vår rätt till ett fullt fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap som man har förbundit sig att vi har rätt till

%d bloggare gillar detta: