Skall personer med funktionsnedsättning få leva ett fungerande liv?

Skall personer med funktionsnedsättning ha rätt att få leva ettfungerande liv i fullsamhällsgemenskap och få den nödvändiga hjälpen man harbehov avpå grund av sin funktionsnedsättning?
Om du anser att det är så detskall vara så är vi tacksama för om du skriver under vår namninsamling så att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) blir svensk lag som sverige förband sig redan 2007 att göra menhar styvnackat nekat att införliva den i vår svenska lagstiftning som man förband sig att göra och får kraftig kritik av både europakoommissionen och FN för att man vägra svenska folket sina rättigheter

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Vi stödjer kampen

%d bloggare gillar detta: