Månadens lagtrotsare som konsekvent trotsar vår rätt till ett fungerande liv
Knivsta,Stockholms och Upplands-Bro kommuner är kommuner som under lång tid motarbetar vad som gäller när det handlar om funktionsnedsatta kommuninvånares rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap i enlighet med både europeiska konventionen om mänskliga rättigheter samt konventioonen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009
I europeiska konventionen står det i artikel 3
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

I CRPD står d i artikel15
Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Genom att vi inte får våra rättigheter som vi har rätt till för att kunna leva ett fungerande liv så har våra kommuner utsatt oss för både fysisk och psykisk tortyr samt förnedrande behandling under mycket lång tid helt i strid mot vad som gäller i enlighet med den konventionskomforma tolkningen av våra nationella lagstiftniing som kommunerna är skyldiga att göra inan besluten fattas

Vi 3har alla rätt till personlig assistans i enlighet med vad som stadgas i artikel 19 iCRPD men vi har nekats vår rätt till den insatsen på grund av att tjänstemänenen i beslutande stäällning struntar i vad som föreskrivs i CRPD
Det här är personlig assistans enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

Artikel 19 i översättning
Personer med funktionshinder har tillgång till en rad hem-, bostads- och andra samhällsstödstjänster, inklusive personlig assistans som krävs för att leva och integreras i samhället, och för att förhindra isolering eller segregation från samhället.

Frn CRPD:s utkast till allmän kommentar nr 5 (2017)
Obs. översättningen är gjord med Google Translate

Artikel 19: Bor självständigt och ingår i samhället

II. Normativ innehåll i artikel 19
A. Definitioner

(A) Independent Living, vilket innebär att personer med funktionshinder har möjlighet att utöva kontroll över sina liv och fatta alla beslut som berör deras liv. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bostad, dagliga rutiner, personliga relationer, kläder, näring, hygien och hälso- och sjukvård, religiösa, kulturella och sexuella och reproduktiva rättigheter. Alla dessa aktiviteter är kopplade till utvecklingen av en persons identitet och personlighet: där vi lever, med vem, vad vi äter, om vi vill sova eller gå och lägga sig sent på kvällen, vara inne eller ute, ha en duk och ljus På bordet, ha husdjur eller lyssna på musik. Dessa handlingar och beslut utgör vad vi är. Således är begreppet självständigt liv en väsentlig del av individens självständighet och frihet. Att leva självständigt betyder inte nödvändigtvis att du bor ensam; Det ska inte heller tolkas som förmågan att utföra dagliga aktiviteter av sig själv. Det borde snarare betraktas som valfrihet och kontroll, som fastställs i artikel 3 ai konventionen. Oberoende som en form av självständighet innebär att personen med funktionsnedsättning inte berövas möjligheten att välja och kontrollera personliga livsstil och dagliga aktiviteter.

D. Artikel 19 b

  1. Artikel 19 b ska tolkas i enlighet med den mänskliga rättighetsmodellen för funktionshinder. Individuella supporttjänster måste därför betraktas som en rätt i stället för en form av sjukvård eller välgörenhet. För många personer med funktionshinder är tillgången till en rad individuella supporttjänster en förutsättning för självständigt och samhällsliv. Personer med funktionshinder har rätt att välja tjänster och tjänsteleverantörer enligt deras individuella behov och personliga pref

Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.
    Artikel 5 i den europeiska konventionen
    Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
  2. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Att kommunerna kan strunta i vad som föreskrivs beror helt på att våra lokalpolitiker tillåter tjänstemänen att agera emot vad som stadgas i våra lagar och att inte tillämpa den konventionskomforma tolkningen av våra nationella lagar och förreskrifter som står i strid gentemot konventionerna och andra internationella överänskomelser

Vi delar därför ut både ett stort fång tistlar och ett stort taggiga rosor till våra lokalpolitiker som inte vill att deras funktionsnedsatta medborgare skall få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Alec Dunell stockholms kommun

Utan assistans kan jag inte…:
Det mesta. Allt. Ingenting fungerar. Jag får inte i mig mat, vatten, mediciner. Jag får inte någon hygien alls. Jag tappade räkning vid 4-5 månader utan dusch och hårtvätt.
Jag kan inte använda smycken och proteser, bettskena som skyddar tänderna mot slitage och hpller dem på platd, eftersom det krävs underhåll och hygien för det.
Jag får inte rena sängkläder,utan tvingad ligga i kissiga sängkläder i veckor. Jag får vänta i månader på sånt som tar en kvart att göra, som höja temperatur och flytta soffan för att släppa fram värmen in i min nu väldigt kyliga lägenhet.
Utan assistans kan jag inte förflytta mig, klä på mig och av mig efter behov, packa, boka resor, åka på sjukvårdsbesök, boka teckenspråkstolkar, hålla ordning i mitt hem och i,huvudet. Jag har inte fått ha kläder på mig på månader pga att jag inte kan sköta det själv.
Utan assistans som förstår mig mycket väl, oavsett hur kasshälsan är, funkar inte kommunikation och då funkar ingenting. Jag mår jättedåligt av det, både fysiskt och psykiskt.
Utan assistans är allt kaos. Jag får inte gå på toa. Jag måste hålla mig smärtsamt, farligt lön pga klarar inte sköta toa och blöja själv. Orkar inte med det. Jag blir uttorkad och förstoppning av inte få dricka och äta tillräckligt ofta, mycket och bra. Kan inte sköta ta medicin själv. Det dräller ut överallt och jag spiller ut vatten i sängen om jag försöker själv.
Utan ass kan inte hänt saker, ställa undan osv.
Jag behöver hjälp att röra mig, sitta upp, hålla upp huvudet, stretcha och göra övning syfte magen och musklerna ska inte lägga av helt.
Utan assistans kan inte sköta munhygien och har jättestora problem med munnen och implantaten pga det.
Utan assistans kan inte sköta brev, sms, uh…. mejl, skriva läsa jättesvårt el omöjligt.
Utan assistans, kan inte skydda mig mot olyckor och kan inte hjälpa mig själv när jag ramlar eller hamnar snett så det blir svårt att andas och väldigt smärtsamt.
Utan assistans kan jag inte få trasor att använda när jag dräller och kräks ganska ofta.
Jag kommer inte ens ur sängen och kan inte besöka köket utan minst 2 starka personer som hjälper mig med det (och en speciell anpassad permobil, som jag inte får bla pga brist på assistans -det är för farligt för mig att försöka flytta mig själv till rullstol en bra dag/tillfälle).
Utan assistans kan inte minnas, strukturera, uh… skriva inköpslista, handla, laga mat, hålla reda på mina saker och papper…
Inte umgås med vänner som vänner, eftersom de nu måste rycka in akut för min överlevnad istället. När de kan. Vilket är sällan.
Utan assistans funkar mkt dåligt med ringa.
Hjärnan gör jätteobt och är helt slut nu. Har slut resurser och energi sedan länge. Måste sluta skriva.
Utan assistans, str3ssfrihet och fungerar vardag och ordning hemma, omöjligt vara förälder till mitt barn. Hen kan inte bo hemma längre pga min situation. Det skär i oss!

Beate Blumell Knivsta kommun
Akuten i stället för hemtjänst eller personlig assistans

Beate Blûmel var med om en bilolycka 1997. Hjärnskada och whiplashskada samt diskbråck i nacken.
16 års statlig LSS och LASS. Med många grundläggande timmar varje dag.
Flytt till Knivsta kommun 2012. Plötsligt säger försäkringskassan att Beate inte har några grundläggande behov men tillhör personkretsen och bollar över ärendet till kommunen.
Kommunen går efter Försäkringskassans utredning och tycker inte att de ska ha ansvaret.
Knivsta kommun avslår alltså LSS och vill hellre ge hemtjänst.
Efter rättegången så blir det Hemtjänst i assform i ca 5 år.
2018 maj så beslutar kommunen att ge Beate endast åldringsvård enligt SOL. Det vill säga3,54 timmar/ dag som ska innehålla grundläggande behov samt hemmets skötsel. Utöver detta ger de Beate 20 timmar per månad i ledsagning som ska täcka promenader, ev fritidsintressen samt tandläkare och läkar besök. Samt arbetsterapute och hjälpmedel.
Beate bor lantligt och närmaste samhälle för vård är Knivsta. Det tar minst 1,5 timmar tur och retur med bil i ledsagning.
Beate kommer inte kunna handla hem nödvändiga hushållsvaror och mat på dessa timmar.
Dessutom får hon inte i sig den mat hon behöver dagligen. Pga att hon har en handproblematik som gör att hon inte kan hantera ett bestick….osv
Beate lider även av enorm hjärntrötthet och brainkrach som är syndrom efter hjärnskada
Hjärntröttheten ger en förlamande effekt. Brainkrach innebär medvetslöshet och kramper.
Brainkrach kommer vid för mycket aktivitet.

hjärntrött. Flyttade ut till skogen för att kunna vara ute mer och promenera. Dessutom skulle jag kunna vara mer aktiv bland folk om jag får komma hem till tystnaden.
Min hjärna kan inte stänga av ljud som friska hjärnor kan. Den tar in tex trafikljud lika mycket som ett samtal. Likadant med synintryck. Jag kan inte välja vad jag vill se. Jag ser allt.
Tex i ett kylskåp så kan jag inte hitta det jag ska ha. (Har uppmärkt nu så grejerna står på samma plats jämt) Inne i ett samhälle kan jag inte hitta. När jag bodde i Järfälla hittade jag inte hem pga alla intryck. Här ute på landet går det bra.
TrotsBeates alla hjälpbehov så bbevilljar knivsta kommun enbart 3,5 timmar trots att det reella bbehovet är hjälp all vaken tid
Knivsta kommun anser att om Beate behöver mera hjälp så får hon vända sig till sjukvården och akuten trots att lagen säger att kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare så att dom kan leva som andra utan en funktionsnedsättning

Sven Aivert Upplands-Bro kommun

7 år och en skilsmässa för attt jag skall få mina lagliga och mänskliga rättigheter

7 år och en skilsmässa har det tagit mig att få mina lagliga och mänskliga rättigheter om en särskild anpassad bostad i enlighet med LSS 9.9 tillgodosedda genom en dom i förvaltningsrätten som ängtligen inte gick kommunens ärende utan gick efter vad lagen föreskriver
Under mina 7 års kamp så har socialförvaltningens enhetschef för biståndsenheten gjort alll för att jag inte skulle få min rätt tillett eget boende i en särskild anpassadb bostad
Dethar framfört en mäng mycket märkliga påståenden från socialförvaltningens sida för att neka mig en egenbostadEtt av argumenten var att jag var gift och ett annat var att ja skulle söka en bostad på den öppna marknaden trots att jag är i behovaven särskild anpassad bostad då jag är både rullstolsburen och blind samt tillhör lagens personkrets så har jag under alla 7 åren nekats min rätt

Det skall sägas attt lagen har nder alla år inte förändrats på något sätt
Att det även är en mänsklig rättighet att själv få avgöra med vilken man skall vara sammanboende med har socialförvaltningen inte heller brytts sig om trot att det är inskrivet konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer CRPD som kommunfullmäktige har sagt är gälande i kommunen
Domen kom den 28 augusti och fortfarande den 14 oktober så har socialförvaltningen inte hört av sig trots påminelse från mitt juridiska ombud så jag vet ännu inte hur det blir med den anpassade bostaden jag har behov av och som jag har slagits för i 7 år

Skall det verkligen gå till så här i Upplands-Bro kommun att man inte har rätt at själv få bestämman om man vill separera på grund av att man har fått funktionsnedsättning som gör att man har omfattande hjälpbehov i mitt fal så behöver jag hjälp med det mesta men framförallt samtliga förflyttningar
Men socialförvaltningen tar inga som helst hänsyn till sådana saker och jag har tvingats att leva i ett förhålande jag och min FD hustru inte önska på grundd av nekande av särskild anpassad bostad som LSS lagen ger mig rätt till
I dag är det den 7 december och jag har fortfarande inte blivit erbjuden en anpasssad bostad av komunen

Jag har också stora hjälpbehov med det mesta på grund av mina funktionsnedsättniingar såsom muskelsvaghet och ikce seende
Så måste jag alltid ha hjälp av andra för att kunna förflytta mig
En av kommunens biståndsbedömmare skrev att jag har behov av hjälp hela min vakna tid för att kunna leva ettt fungerande liv men det bryr sig inte beslutande tjänsteman sig om och kom fram till max 2 timmar om dagen för allt man gör under en dag och toalettbehoven skulle skötas med hjälp av trygghetslarm vilket inebär att man skall larma när behoven uppstår men att man får räkna med långa väntetider inan man kan få hjälp för att koma till toaletten vilket får den följden att man tvingas attt leva i sin egen avföring längre eller kortare tid och vilkken anan person skulle acceptera att inte få gå på toaletten när behoven uppkommer jag tror inte att någon vill ha det så så varför skall jag och andra funktionsnedsatta då behöva ha det så
Vi måste få ett slut på allt förtryck och förnedringar vi tvinggas att utstå ebart på grund av att tjänstemän i beslutande ställning vägrar att efterleva våra lagar och våra rättigheter

%d bloggare gillar detta: