Vi är förlorade utan en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter

Vi kommer aldrig att få leva ettt värdigt liv som funktionsnedsatta om vi i inte för en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter så att dom blir en del av svensk lagstiftning och går att användas i svensk domstol

Som det är i dagslläget så slåss alla bara för sin egen lilla del och ser inte helheten för samtliga personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till att få leva ettt värdigt liv i full samhällsgemenskap

Den kamp som nu får mest uppmärksamhet är att man skall åteställa LSS lagen till desss ursprungliga tanke men det är inte en kamp för hela gruppen av funktionsnedsatta utan den lagen är bara till för vissa funktionsnedsatta personer och har flera inbyggda spärrar så att inte alla med hjälpbehov får omfattas av lagen denmest märkliga delen är den åldersdiskriminering som är inbyggd i lagens utformning och ingen som i dag slåss för att behålla lagen i dess utformning bryr sig om alla dom funktionsnedsatta som inte får omfattas av lagen

Det är därför det är av yttersta vikt att vi verkligen kraftsamlar för att kräva att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar blir svensk lag eftersom den n inte utestänger funktionsnedsatta av varken åldersskäl eller andra orsaker

Så snälla alla där ute ställ er bakom vår kamp för alla personer med funktionsnedsättningar utan några begränsningar alla med eller utan funktionsnedsättninar är välkommna i kampen för vår rätt att få leva ett värdigt liv utifrån var och ens egna förutsättningar utan några begränsningar från myndighetshåll

Det är enbart genom en gemensam kamp vi kan få fram dom nödvändiga förändringar som krävs för enade vi stå men söndrade vi falla

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

I dag så är vi 734 personer som har skrivit under sedan vi startade 2013 så det är tyvärr ingen rusning för att vara med i vår kamp för allas lika värde och allas lika rätt tillett fungerande liv i full samhällsgemenskap på våra egna villkor

%d bloggare gillar detta: