Land skall med lag byggas

Iett demokratiskt land så stiftar man lagar som skall vara rättesnöret för att landet skall fungera på ett bra sätt för medborgarna och så att medborgarna vet vad dom skall förhålla sig till för att samhället skall fungera enligt stiftade lagar och att den som på något sätt bryter mot dom stiftade lagarna bestraffas enlig gällande lag

Sverige har ett flertal lagar som alla säger att personer med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpenman har behov av pågrund av sina funktionsnedsättningar för att kunna leva som alla andra som inte har funktionsnedsättningar men detta bryr sig inte landets byråkrater sig om och begår i mina ögon ett klart brott mot stiftade lagar och skall bestraffas enligt lagarna

Men våra folkvalda som har stiftat lagarna tycker attt dessa byråkrater inte skall straffas när dom begår brott mot landets funktionsnedsatta medborgare så man premierar dessa byråkrater genom att ge dom total strafffrihet så att dom kan fortsätta sin brottsliga gärning utan att riskera någon straf för sina mycket vedervärdiga handlingar mot landets funktionsnedsatta medborgare och ge dom livslångt lidande med risk för både hälsa och liv

Genom sina handlingar så utsätter byråkraterna också dom funktionsnedsattas anhöriga för stora risker för både hälsa och liv

Att landet sverige som påstår sig vara ett demokratiskt land och att alas lika värde och allas lika rätt skall vara ledstjärnan i landetstyre visar med all tydlighet att landets funktionsnedsatta personer inte skall omfattas av landets lagar

Skallvi landets medborgare verkligen aceptera denna behandling av landets funktionsnedsatta personer eller skall vi resa oss upp och verkligen säga ifrån att nu får det vara nog med dessa vedervädiga behandlingar av landets funktionsnedsatta invånare

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

%d bloggare gillar detta: