Varför är vi så rädda för en kraftfull medborgarätts rörelse i sverige

Den 1 december 1955 en milstolpe iUSA medborgarätts rörelsen som gav en norm genomslag när Rosa Park vägrade att lämna plats åt en vit person

Denna aktion blev mycket uppmärksamad och gav medborgarmarscherna en stor framgång och samlade stora masssor så detta visar på att det går att förändra om man bara göör lite spektakulära aktioner
Men just att göra olika aktioner för våra mänskliga rättigheter som funktionsnedsatta är inte populärt inom rörelsen utan dom vill mest sitta i dom fina rummen och umgås med makteliten och tror att man får igenom dom nödvändiga sakerna som behövs för att vi med funktionsnedsättningar skall få leva våra liv efter det som vi själva bestämmer

Det är nu mycket hög tid att vi verkligen tar tag i vår mycket viktiga kamp för våra rättigheter och slutar upp med alla samkväm med makten som är vår fiende och göra aktioner som känns mes i deras liktår så attt dom verkligen känner av vårt raseri mot att inte få leva ett fungerande liv som vi faktiskt har rätt till enligt alla våra lagar och internationella överänskommelser som man har förbunditsig att göra

Om medborgarättsrörelsen i USA kunde genomföra stora medborgarrättsmarscher såvarför kan vi inte komma överäns och göra detsamma här sverige så att vi med funktionsnedsättningar får leva våra liv som vi själva välj och med den hjälp vi behööver på grund av våra funktionsnedsättningar
Är detnågot som makten är rädda för så är det en stark medborgarättsrörelse det ser vi nu allt tydligare genom att makten vill förhindrra våra inlägg på sociala medier genomhjälp av ägarna till dom sociala plattformarna som finns för att vi skalll fåfram vårt budskap så därför måste vi bli mera aktiva även utanför dom sociala nätverken som plattformarna är

Marschen är den rörelse som verkligen vill få i gång en kraftig medborgarättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter men intresset för en kraftfull medborgarättsröelse är mycket svagt näst intill obefintlig det visar vår namninsamling som har pågott sedan 2013 och bara gett drygt 700 underskrifter
r

%d bloggare gillar detta: