Tvånget gör oss sjuka och avslutar våra liv i förtid

När vi med funktionsnedsättningar inte får välja själva och få den nödvändiga hjälpen vi har behov av så gör det tvång vi utsätts för oss sjuka med risk för våra liv

Vi tvingas att äta mat vi själva inte har valt och få äta på den tid vi själva väljer utan vi tvingas att ta emot mat vi inte tycker om och det leder till kraftig undernäring och intorkning med fara för livet
Vi tvingas att bära blöjor trots att det inte är nödvändigt på grund av mediciska skäl och tvingas att leva i vår egen avföring kortare eler längre tider och detta gör att risken för både förstoppning och tarmvred är mycket stor och man kan även få urinvägsinfektion som skapar förrvirring och båda dessa saker kan leda till att man avlider i förtid
Det är mycketfarligt att hålla igen i stället för att gå på toaletten när behov upstår men man gör det på grund av att man inte får hjälp att i tid komma tilltoaletten och inte vill leva i sin egen avföring i blöjor

Vitvingas till ett liv i isolering när man inte ger oss den hjälp vihar behov av för att kunna lämna våra bostäderoch få leva ett fungerande socialt liv som i slutändan kan innebära att våra liv tar slut eller att man själv väljer att avsluta det på grund av alla tvång vi utsätts för dagligen

Lagen säger att Grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr är förbjudet men det bryr sig inte våra domstolar sig om utan man låter resten av byråkratin härja somdom vill med mycket stor risk för både hälsa och liv för den som drabbas

Våra biståndsbedömare och övriga som har bestämt den här ordningen måste ha tänkt på vilka dom yttersta konsekvenserna blir för den som utsätts för ddda fruktansvärda saker men dom fulständigt struntar i det man kan inte göra någon annan tolkning att tjänstemännen begår brott verkar inte bekymra dom men vi har faktiskt en aktsamhetsplikt som man inte tar hänsyn till
Så här står det i brottsbaljken kapitel 20
När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.
I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.
Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

Vi har med dennuvarande ordningen indirekt godkänt både aktiv dödshjälp och dödstraff vilket är mycket allvarligt i ett land som kallar sig för ett demokratiskt och humant land med mänskliga rättigheter som rättesnöre men dom mänskliga rättigheter na existerar inte för personer med funktionsnedsättninga med stora hjälpbehov

%d bloggare gillar detta: