Vart finns vi åldersrika med funktionsnedsättningar

Vi åldersrika med funktionsnedsättningar verkar inte finnas i samhället om man följer den rådande funkgtionshinderdebatten trots att vi är en mycket stor grupp av landets funktionsnedsatta personer
Debattörerna riktar enbart in sig på den yngre delen av gruppen med funktionsnedsättningar och struntar fullständigt i osss åldersrika och dett måste få ett slut så att man nämner hela gruppenabv funktionsnedsatta personer och ser till hela gruppens behov av dom sociala serviceinsatserna som samhället erbjuder
Man måste sluta upp med att dela in funktionnedsatta i olika åldersgrupper eftersom vi alla har ett behov av ettt fullt fungerande socialt liv oavsett åldern
Läser man europakonventionen om mänskliga rättigheter som för övrigt är svensk lag och konventionen ommäskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar så finns det inte ett enda ord om att ålder skall avgöra rätten till våra mänskliga rättigheter så varför vill man inte inse detta i debattterna
Vi är alla lika mycket värda och har samma människovärde oavsett ålder glöm aldrig bort detta

%d bloggare gillar detta: