Kommunerna skyller på funktionshinderörelsen när man fattar fel beslut i tillgänglighetsfrågo

Kommunerna tar ofta som intäkt när man har fattat beslut som står i strid gentemot gällande lagstiftning om tillgänglighet att tillgänglighetsrådetminsan har fått yttra sig

Men som namnet säger är det just bara ett råd som inte har någon beslutanderätt och inget säger att kommunen följer deras rekomendationer i sina fattade beslut

Man vill på detta sättet ge sken av att man minsann har fattat rätt beslut även om beslutet står i strid mot gällande lagar och föreskrifter

%d bloggare gillar detta: