Du har ett pris på ditt liv

Du som har en funktionsnedsättning som gör dig helt beroende av stöd från samhällets olika iinstanser på grund av din funktionsnedsättning har ettt förutbestämt pris på din rätt tilllivet i full samhällsgemenskap

Priset på ditt liv bestäms av regeringen ,riksdagen samt sveriges kommuner och landsting man struntar fullständig i dom lagar somman själv harvarit med och stiftat som ger oss rätt till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

Vi har i alla tider fåttt höra attt vi kostar samhället alldeles för mycket och därför måste våra liv kraftigt beskäras på en mängd olika områden allt för att minska kostnaden för våra möjligheter till det fungerande livet i fulll samhällsgemenskap som våra lagar säger attt vi har rätt till

Ett av dom mest vedärvärdiga sätten att begränsa vår rätt tillett fungerande liv är det så kallade bedömningsinstrumentet för att tidsmäta våra mest basala behov såsom hygien behoven ,matsittuationen samt av och påklädning alla dessa olika moment tas det tid på i sekunder och minuter och sedan avgör en enskilld tjänsteman om dett verkligen är rimligt attt det tar den tiden man mäter upp och anser tjänstemanen att detta är inte rimligt så kan denne sätta upp vilken tid som helst efter eget gottfinnande

Man bryr sig alltså inte om våra reella behov utan viskall  anpassas till ett så kallat normativt liv där vi alla stöps i exakt samma form och har exakt samma behov

Även när det gäller olika läkemedel så har vi ett pris på vår rätt till ett fungerande liv

%d bloggare gillar detta: