Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
 ekonomiska och sociala trygghet

Så står det i dom första raderna i socialtjänstlagen men det är inget som kommunerna bryr sig om  och såhär lyder hela första paragrafen i sin helhet

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).

3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det står alltså jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men hur många av oss med stora hjälpbehov får den nödvändiga insatserna för att vi skall komma upp i det som står i lagen

Man förnekar oss att kunna vara aktiva i samhällslivet genom sina begränsningar av den nödvändiga hjälpen man kan behöva för att kunna vara en aktiv kommuninvånare

Och som vanligt så bryr sig rättssystemet sig inte om  vad som står i lagen när dom stödjer kommunernas begränsning av våra möjlikheter till det aktiva livet

%d bloggare gillar detta: