Varför räddar man liv?

Man funderar onekligen över varför  sjukvården lägger ner så stora resurser för attt rädda livet på personer som råkar ut för olyckor,sjukdommar eller föds för tidigt när man ifrån det övriga samhället gör allt man kan för att dessa människor som av dessa anledningar måste få stöd och hjälp av samhället för att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Dagens samhälle i form av socialtjänsten,försäkringskassan samt rättsystemet gör allt dom kan för att dessa personer inte skall få sina lagliga rättigheter för att kunna få leva ett fungerande socialt liv utifrån var och ens olika förutsättningar

Dagens system går helt ut på att förnedra och förtrycka och frånta dessa personer all form av värdighet och i stället för att se till att personer med hjälpbehov får leva ett fullt fungerande liv iett socialt sammanhang så  låser man in  dessa personer i sina egna lägenhheter och tvingar dom till den skadliga sociala isoleringen

Är det verkligendetta samhälle vi vill leva i där man mycket medvetet från socialtjänsten gör allt man kan för att förtrycka och förnedra personer med funktionsnedsättninga elleär det ett humant samhälle där vi alla hjälps åt för att personer med funktionsnedsättningar också får vara fullvärdiga medborgare i full samhällsgemenskap oc vara ett naturligt inslag i samhällsbilden

Det är du själv som avgör vilket samhälle vi skall ha

%d bloggare gillar detta: