Jag dör hellre än tar emot hjälp via hemtjänsten

Jag dör hellre än  tvingas att ta emot hjälp via hemtjänsten säger allt flera funktionsnedsatta med hjälpbehov och det visar på vilket dåligt ryckte hemtjänsten har trots alla rapporter från kommunerna över hur bra hemtjänsten är i deras kommun

Det man framförallt vänder sig emot är den enormt stora genomströmningen av personal somskall komma in i bostaden

Detta beror helt på att man från  utförarna inte kan lägga ett schema på rätt sätt men det finns även en uppfattning att hjälptagaren och personalen inte skall kunna lära känna varandra   så att inga fördelar kan uppnås frå någon dera parten

Även detta med att man blir fråntagen allt självbestämmande över hur man vill leva sitt liv är en stor bidragande orsaktill att man säger sig vara bereddd att avsluta livet i förtid

Tittar man sedan på matsittuationen så anser många att man  måste fåhjälp att både inhandla och tillaga sin egenmat i stälet för dom vedervärdiga matlådorna utan något näringsvärde och betala dyrt för dessa

Även detta med att man kan tvingas att leva i sin egen avföring under en längre tid enbart för att man inte får den nödvändiga hjälpen för att kunna tas sig tilltoaletten i tid är ett moment som kan vara avgörande för att avsluta livet i förtid

Vi måste få en fungerande hemtjänst som helt utgår från den som har hjälpbehov och vad denne själv anser sig behöva hjälp med och i vilken omfattning hjälpen skallges  samt på vilken tid på dygnet man behöver hjälp

Det får inte vara som så att en kommunal tjänsteman skallsjälvständigt besluta över hur andra människor skallleva sina liv detta står helt i strid gentemot både lagarna och CRPD

Sverige har förbundit sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindra det fulla deltagande i samhällslivet med eget självbestämmande så man kan inte fortsätta i gamla hjulspår och hoppas att det ordnar sig på något sätt  utan att vara tvungenatt själv engagera sig i den nödvändiga förändringen

%d bloggare gillar detta: