Tack för det gångna året

Nu är det bara några timmar av år 2017 kvar  och det gångna året har som vanligt bestått av en stor kamp mot bångstyriga  socialbyråkrater och ovilliga politiker som alla gör allt domkan för att jag och alla andra med stora hjälpbehov inte skall få kunna leva ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap som våra lagar och konventionen om våra mänskliga rättigheter ger oss rätt till

Min förhoppning är nu att år 2018 blir det år där dessa personer mister sina befogenheter att förstöra sina medmänniskors liv enbart av idiologiska  skäl

Till er alla andra som stöder min och andras kamp för attt funktionsnedsatta  skall få vara fullt delaktiga i samhällsgemenskapen och få vår självklara rätt tillett fungerande liv

Ni alla skall ha ett stort tack för ert stöd i vår kamp för ett mänskligt samhälle även för funktionsnedsatta  personer

Min förhoppning inför det nya året är att  allt flera höjer sina röster och verkligen skriker högt att vi inte kan acceptera ett samhälle där man ställer personer med funktionsnedsättningar utanför  samhällsgemenskapen

Jag hoppas också att flera verkligen skriver en eller flera rader i kommentarsfältena och inte bara trycker på en gilla eller reagerar knapp för detta säger inge om hur vi vill ha det  vi måste alla utrycka oss  i det skrivna ordet för att vi skall kunna vinna vår ständiga kamp för ett fungerande liv man behöver inte skriva långa inlägg det räcker gott med ett par ord i stället för den  fördummande  knapptryckningen

Så till slut så hoppas  jag av hela mitt hjärta  att år 2018 verkligenblir ett mycket bra år för er alla och att ni verkligen får era  mänskliga rättigheter tillgodosedda så att ni alla blir ett naturligt inslag i samhällsbilden

Sven Aivert

 

%d bloggare gillar detta: