Året 2017 är nu nästan slut och vi har bara en stor gemenskapshelg framför oss

Året 2017 är nu nästan slut och vi har årets sista stora gemenskapshelg framför oss där vi skall umgås och bara kunna få njuta av den stora gemenskapen och livets goda möjligheter

Men tyvärr så har 2017 också inneburit att allt flera funktionsnedsatta  med stora hjälpbehov har fått sina liv helt förstörda av klåfingrade folkvalda och byråkrater eftersom dom anser att  medmänniskor med funktionsnedsättningar  och stora hjälpbehov inte har några som helst känslor och behov av  ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap  som dom själva lever

Under det  gångna året så har endas var tionde ansökan om insatsen personlig assistans blivit beviljad trots uppenbara behov av den  insatsen  och flera hundra har även blivit av med den insatsen på grund av att våra folkvalda och byråkrater anser att det kostar för mycket trots att det är den absolut billigaste insatsen för den nödvändiga sociala  serviceinsatsen som personlig assistans är och det är dessutom en av dom 10 insatserna som ingår i rättighetslagen LSS

Att insatsen personlig assistans oavsett ålder dessutom är en mänsklig rättighet enlig den konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar(CRPD)  som Sverige har undertecknat och ratificerat och därmed är juridiskt bunden att efterlev är inget som våra folkvalda och byråkrater bryr sig om

Under det gånga året så har allt flera  blivit försatta i husarrest eller till och med tvångsförflyttats in på olika former av särskilda boenden helt emot sin egen vilja

Så slutsatsen för det gångna året 2017 blir att makten åter visar sitt fula tryne i sin iver på att förstöra livet för sina medmänniskor med stora funktionsnedsättningar och alla medel verkar vara tillåtna för att kunna förstöra så många liv som möjligt

Man bryr sig inte ens om vår grundlag som mycket klart säger att grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr är helt förbjudet

Men nu tackar jag för det gånga året och hoppas på att allt flera kommer med i vår kamp för våra mänskliga rättigheter för vi måste alla hjälpas åt om vi skall lyckas med att få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap

Så jag önskar er alla nu en riktigt gott slut på det värsta året i modern tid för oss med funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov och ställer min förhoppning om att vi syns påbarikadernaunder2018 för den mycket viktiga kampen för vår självklara rätt till det fungerande livet i full samhällsgemenskap som vi har rätt till

Så jag önskar er alla en riktig GOD JUL och ett riktigt GOTT slut på det gångna året

%d bloggare gillar detta: