Jurister förstör våra liv

Om man som lekman läser våra lagtexter så skulle vi funktionssnedsatta med olika hjälpbehov verkligen få leva ett självbestämt liv precis som den övriga befolkningen har ätt till

Våra lagar såsom Sveriges grundlag, lagen omstöd och service åt vissa funktionsnedsatta(LSS),Socialtjänstlagen(SoL) samt konventionenom mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) alla dessa lagtexter ninnehåler skrivningar omatt vi har rätt att få den nödvändiga hjälpenvi har behov av pågrund avvåra olika funktionsnedsättningar för att kunna leva som alla andra utan funktionsnedsättningar har rätt till enlig våra lagar

Mentyvärr så har vi ett stort antal jurister som anser att vi funktionsnedsatta inte skall få våra rättigheter till ett självbestämt liv i full samhällsgemenskap så dom gör allt dom kan genom att förvränga lagtexterna så att vi stälet hamnar i en beroendeställning til våra biståndsbedömmares helt godtyckliga beslut

Vi funktionsnedsatta fråntas genom juristernas försorg allt mänskligt värde och förvandlas i stället till en icke fullvärdig medborgare som förnekas vad våra lagar ger oss rätt till

Enlig vår regeringsform (Grundlagen) skall alla beslut som berör rikets invånare vara fattade på sakliga grunder samt opartiskhet men genom att cvåra jurister tillåts att förvränga våra lagar så får vi aldrig våra rättigheter tillgodosedda

%d bloggare gillar detta: