LSS lagen strider mot våra mänskliga rättigheter

 

Lagen om stöd och service åt VISSA funktionsnedsatta(LSS) står helt i strid gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

CRPD står helt över vår nationella lagstiftning vilket betyder attt alla våra nationella lagar skall stämma helt överäns gentemot CRPD och dess olika artiklar

Men då LSS enbart omfattar VISSA funktionsnedsatta personer så stämmer den inte överäns med CRPD som inte har några somhelst begränsningar i vare sig ålder elller så kallade grundläggande behov samt inga diagnoskrav för att ha rätttt till den nödvändiga hjälpen mankan ha behov av för att kunna leva på jämlika villkor son befolkningen utan funktionsnedsättningar

LSS uppfyller inte kraven på allas lika värde och allas lika rättt och måste därför helt skrivas om så att den omfattar samtliga funktionsnedsatta personer utan åtskillnad för att den skall stämma öveäns med CRPD fullt utVi måste nu bestämma oss för om vagd som verkligen skall råda är det LSS som skall vara allenarådande eller skall vi helt rätta osss efter CRPD som vi dock har förbundit oss att efterleva fullt ut när vi 2007 undertecknade CRPD och ratificerade den 2008 och som både regeringen och riksdagen säger att CRPD gäller fullt ut sedan 2009-01-14 men våra myndigheter verkar ha en helt annan uppfattning vilket gör att vi inte får våra mänskliga rättigheter tillgodosedda

Myndigheterna hänvisar till attt CRPD inte är inskriven i vår nationella lagstiftning och saknar därför betydelse i besluten om våra olika hjälpbehov vi har på grund av våra olika funktionsnedsättningar

 

 

 

%d bloggare gillar detta: