Att våra ämbetsmän slåss för att man inte skall återinföra ämbetsmannaansvaret är givet

 

För om man skulle återinföra ämbetsmannaansvaret så skulle våra ämbetsmän verkligen vara tvungna att leva upp till grundlagens krav på saklighet och opartiskhet samt verkligen leva upp till våra lagar och konventioner för i dagsläget så kan man inte med bästa välviljan i världen påstå att man bara följer lagarna

Skulle våra ämbetsmän verkligen leva upp till våra lagar så skulle vi funktionsnedsatta inte behöva leva ett icke fungerande liv i full samhällsgemenskap som vi tvingas till i dagsläget

Det finns ingen skriven lag i Sverige som ger våra ämbetsmän rätten att begränsa vår rätt till ett fungerande liv i full frihet men ändå så sitter det tusentals funktionsnedsatta i mer eller mindre husarest

 

Om gemene man bryter mot våra lagar så ställs vi inför rätta så varför skall inte ämbetsmännen ställas inför rätta när dom begår klara lagbrott i sina ämbeten som får fruktansvärda konsekvenser för den enskilde medborgaren är fullständigt obegripligt i ett land som påstår att man är en rättstat och värnar om allas lika värde och allas lika rätt

 

Vi kräver nu att man omedelbart återinför ämbetsmannaansvaret så att vi funktionsnedsatta får vår självklara rätt till ett fungerande liv utan en massa märkliga tidsbegränsningar av vår rätt till den fria rörligheten

Så länge vi inte har ett straffrättsligt ansvar för vad våra ämbetsmän gör så kommer den enskilde medborgaren aldrig att få sina lagliga rättigheter tillgodosedda

 

 

%d bloggare gillar detta: