Vart har sans och förnuft samt etik och moral tagit vägen

 

Det är en fråga man som funktionsnedsatt med stora hjälpbehov måste ställa när man läser om alla vansinniga beslut som fattas av våra byråkrater på samtliga nivåer och detta gäller även våra folkvalda politiker eftersom deras beslut på inte sätt stämmer överäns med folkets åsikter och våra grundlag slår fast att all makt utgår från folket

Grundlagen säger också att det allmäna skall verka för alla människors lika värde och allas lika rätt samt för att medborgarna får en bra hälsa

Det står också att alla beslut skall vara opartiska och sakliga och bygga på respekt för den enskilde samhällsmedborgarens bästa

Vi har även två lagar somskall se till att vi får leva som andra utan en funktionsnedsättning(Sol ochLSS) samt den konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätttningar som sverige undertecknade redan2007 och ratificerade 2008 och som är gilltig i sverige sedan 2009-01-14

I och med undertecknandet och ratificeringen så förband man sig för att man skulle förändra samtliga lagar ,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatta från det fulla deltagande i samhällslivet på alla plan

 

Vi har alltså ettt mycket starkt stöd i våra lagar för attt vi skall få leva som alla andra utan enfunktionsnedsättning men våra byråkrater och folkvalda politiker förvägrar oss våra rättmätiga mänskliga rättigheter

 

Felet med dagens system är att man införde så kallade grundläggande behov och tidsstudiemätningar av alla dom olika moment som vi kan behöva hjälp med samt att man umera går mycket dyra utbildningar för att lära sig att manipulera lagarna så att man kan lämna avslag på sökta insatser allt för att kunna stoppa oss från möjligheten att få leva ettt fungerande liv i full samhälsgemenskap som lagarna föreskriver attt vi har rätt till

Man låter även mycket dyra konsulter göra dom nödvändiga utredningarna för att man verkligen skall få igenom sina krav i förvaltningsrättsystemet allt i sin iver för att förhindra oss från att kunna leva ett fungerande liv

 

 

Alla dessa byråkrater och folkvalda måste alltid göra en konsekvensanalys av vad det blir för följder för den enskilde medborgaren innan manfattar sina beslut men det är inget som man bryr sig om från maktens olika korridorer

 

Man måste som byråkrat och folkvald alltid ställa sig frågan skulle jag själv villja leva det liv jag nu tvingar min medmänniska att leva och om man inte kan svara ja på den enkla frågan så har man inte kommit fram till rätt beslut och måste då förändra beslutet så att man inte utsätter sin medmänniska för ett långvarigt fysiskt och psykiskt lidande som i värsta fallleder fram till att medmänniskan väljer att avsluta sit liv bara för att jaginte vill leva upp till lagarna

 

Om vi funktionsnedsatta någon sin skall få kunna leva ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap och vara ett naturligt insla i samhälls bilden så måst vi också vara beredda på en mycket hård kamp för vi skall inte tro att våra byråkrater och folkvalda frivilligt kommer att förändra sin inställning så att vi verkligen får leva ett fungerande liv utan begränsningar av klåfingrade byråkrater och folkvaldsom tror sig attt veta vad som är bäst för oss som enskilda individer

Så se nu till att verkligen höja era röster på alla upptänkliga sätt så att vi får våra rättigheter fullt tillgodosedda

 

 

%d bloggare gillar detta: