Solidariteten är viktig för ett fungerande samhälle om alla skall få dom hjälpinsatser man han ha behov av pågrund av funktionsnedsättningar

 

Dom försämringar vi ser av insatserna för funktionsnedsatta sker mera av idiologiska skäl än av rent ekonomiska skäl det ser vi genom det skatteutjämningsystem vi har där samtliga kommuner är med och betalar för

Skatteutjämningen är en förutsättning för det solidariska samhällets möjligheter till en fungerande funktionshinderomsorg där alla skall få sina hjälpbehov tillgodosedda

Så här skriver wikipedia

Inkomstutjämning baseras på en kommuns skattekraft, dvs beskattningsbar inkomst per invånare. Kommuner med låg skattekraft får bidrag upp till 95 procent av målet om 115 procent av medelskattekraften i riket. Kommuner med mer än 115 procent relativ skattekraft betalar upp till 80 procent av överskottet. Sammanlagt 15 kommuner betalar ut till staten på grund sin höga skattekraft.

Huvuddelen av inkomstutjämningen utgörs av statliga bidrag. Total är utbetalningarna i detta system ca 65 miljarder kronor 2015 varav cirka 4,2 miljarder finansieras direkt av kommunerna. Observera dock att vissa kommuner som beräkningsmässigt betalar till inkomstutjämningen, totalt i hela utjämningssystemet tilldelas bidrag då bidraget i kostnadsutjämningen är större än kommunens kostnad i inkomstutjämningen.

Kritiker mot det kommunala utjämningssystemet hävdar att inkomstutjämningen bryter mot svensk grundlag då man i praktiken tar ut skatt för annan kommuns verksamhet. Dessutom anses inkomstutjämningen vara tillväxthämmande då incitamenten försvinner eftersom ”rika” kommuner inte får behålla nya medel som införskaffats genom ekonomisk tillväxt i kommunen.

=================================================

%d bloggare gillar detta: