Vart finns pensionärsrörelsen

Personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder enlit konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Detta innebär att även alla över 65 år också har rätt att få personlig assistans vid behov men varför driver inte pensionärsrörelsen detta mycket viktiga för alla över 65 år

Kan det vara så illa att pensionärsrörelsen anser att funktionsnedsatta med stora hjälpbehov inte har behov av ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap utan man skal vara nöjd med ett icke fungerande socialt liv i isolering i sin bostad och inte ha möjlighet att kunna komma ut

Pensionärsröelsen själva diskriminerar personer med funktionsnedsättningar i sin verksamhet genom att man inte ser till att all verksamhet också är anpassad för funktionsnedsatta

Man kan ju se på alla olika resor man ordnar där en person med rörelsenedsättningar inte kan delta på grund av otillgängliga bussarMan glömmer även bort personer med nedsatt hörsel samt synedsättningar

Om man nu anser att allas lika värde och allas lika rätt skall vara ledstjärnan så måste man också se till att verksamheten också fungerar för alla och inte för vissa utvalda

 

%d bloggare gillar detta: