Livet mistersinmening vid utebliven hjälp

När man som funktionsnedsatt med hjälpbehov inte får den absolut nödvändiga hjälpen man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning så miste livet sin mening och man får funderingar över varför man över huvud taget skall leva när myndigheterna som skall vara den garant som verkligen ser till att man får den nödvändiga hjälpen man har behov av för att livet skall fungera i livets olika skeenden

Som det är i dagsläget så gör våra myndigheter allt dom kan för att vi inte skalfå den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap man går på olika utbildningar för att lära sig att neka den sökta hjälpinsatsen man har behov av

Att den förda politiken är mycket kostsam för samhället är inget man bryr sig om i sin iver att förnedra och förtrycka personer med funktionsnedsättningar

Att neka dom sökta insatserna gör att den drabbade ofta råkar ut för både psykiska och fysiska sjukdomstillstånd som kostar samhället bettydligt mycket mera i slutändan än vad det skulle bli med att ge dom sökta insatserna direkt

Det är inte bara den som drabbas av att inte få hjälp som drabbas av olika sjukdomstillstånd utan det drabbar även anhöriga till den somhar behov av hjälp och skapar inte enbart ökande sjukvårdskostnader utan man utsätter båda parterna för helt onödigt lidande som uteblivenhJÄLP Innebär

 

%d bloggare gillar detta: