Avsaknad av motivering och konsekvensanalys ett hot mot vår rätt till livet

Avsaknaden av en motivering och en konsekvensanalys av fattade beslut som berör funktionsnedsattas möjligheter till ettt fullt fungerande socialt liv är ett hot mot vår demokrati och våra mänskliga rättigheter

Vi som är berörda av det fattade beslutet måste få reda på hur man har kommit fram tillsitt beslut för att kunna kommentera beslutet på ett sakligt oc korekt sätt

Så vi kräver attt man fortsättningsvis alltid redovisar och motiverar sittt fattade beslut det handlar om våra demokratiska rättigheter

Vi anser också attt man måste införa ett personligt ansvar för den som fattar beslut som berör våra möjligheter till ettt fullt fungerande socialt liv för så länge beslutsfattarna inte behöver stå till svar för sina handlingar så kommer det attt fattas beslut på icke saklig grundoch opartiskhet somlagen föreskriver att man skall göra

Vi kräver även att man alltid skall fatta sina beslut med utgångspunkt från den konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta sombåde EU ochSverige har undertecknat och ratificerat och därmed är juridiskt bundna att eftereva sina åtaganden

 

 

%d bloggare gillar detta: