Grundlagen och verkligheten

 

Hur stämmer verkligheten med nedanstående text kopierad direkt fr vår grundlag lever verkligen våra politiker och tjänstemän upp till vad lagen föreskriver

Tyvär kan vi konstatera att efterlevnaden av grundlagen är mycket dålig både hos politikerna och tjänstemännen det är inte mycket som stämmer med grundlagen i deras agerande särskillt för oss med funktionsnedsättningar som gör att vi måste få hjälp med mycket på grund av våra olika funktionsnedsättningar

Det spelar ingen som helst roll vilket parti vi än talar om för inget av dom etablerade partierna tar våra grundlagsskyddade rättigheter på verkligt allvar utan man ser hela tiden till att vi skal få allt mindre rätt till ettt fungerande liv så att vi kan vara fullvärdiga medborgare som vår grundlag ger oss rätt till

 

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

 

%d bloggare gillar detta: