Tillträdesförbud till nybyggda bostäder

 

Nu bjuderman ut dom bostäderna somskall byggas på gamla brandstationen i Bro på Härnevi Skolväg men man talar inte om att alla dessa lägeneter inte är tillgängliga för personer som använder sig av elrullstol med vårdarstyrning

Vi kommer aldrig attt kunna flytta in där eller ens hälsa på eventuella bekanta som flyttar in där och det hela beror enbart på att man inte vill leva upp till lagen om tillgänglighet som mycket klart säger att allt sombyggs skall vara tillgängligt även för funktionsnedsatta

Felet ligger igentligen hos Upplands-Bro kommuns byggnadsnämnd som har som vana att godkänna nybyggen i flerbostadshus där kravet på tillgänglighet inte uppfylls

Men sombyggherre så är man också skyldig att se till att det blir tillgängligt även för funktionsnedsatta men man skyller på att man minsann anlitar tillgänglighetskonsulter som inte klarar av tillgängligheten

 

Artikel 9 Tillgänglighet

 

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a. gälla

 

a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt

 

 

Boverket om tillgänlighet

http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet–bostadsutformning/tillganglighet/

%d bloggare gillar detta: