Stoppa samtliga byggen som inte uppfyller kraven om tillgänglighet för funktionsnedsatta

 

Vi har i Sverige lagar som mycket klart säger att allt som byggs också skall vara anpassat för personer med funktionsnedsättningar men det bryr sig inte boverket eller byggföretagen sig om och våra kommuner godkänner att man bygger flerfamiljshus utan tillgängliga hissar

Man stödjer sig på boverkets minikrav på hissars tillgänglighet men boverkets krav står helt i strid mot gällande lagstiftning

Duett får till följd att personer som har elrullstolar med vårdarstyrning för all framtid kommer att utestängas från stora delar av samhället helt i strid mot gällande lagstiftning men det drabbar bara en liten grupp av medborgare så det är inte smånoga tycks boverket och våra kommuner resonera eftersom man konsekvent struntar i lagen om tillgänglighet för funktionsnedsatta

Enligt boverkets regler så gäller hisskraven endast för personer som självständigt kan framföra rullstolen

Boverket anser att det räcker att hisskorgen har minst 140 cm läng men detta måttet är det som utestänger oss som har elrullstolar med vårdarstyrning vi måste ha ett minsta mått på 185 cm längd

Och den måste ha en lyftkraft på minst 500 kilo

 

Tillgänglighetskrav på nya hissar

De flesta nyinstallerade hissar i Sverige måste uppfylla krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Här kan du läsa vad som gäller för installatörer, byggherrar och byggnadsnämnder.

Följ tillgänglighetskraven

Kraven på tillgänglighet för nya hissar finns i plan- och byggförordningen (2011:338) 3 kapitlet, paragraferna 18–19, och i Boverkets byggregler (BFS 2011:6 med ändringar) avsnitt 3:144

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: