Vi som inte finns enligt boverket lever ändå

Enlig boverkets regler om hissmått och mått i hygienutrymmen så existerar  inte vi som har elrullstolar med vårdarstyrning på grund av att vi inte kan framföra våra stolar självBoverkets regelverk talar nämligen enbart om dom somkan framföra en elrullstols själva och man har helt utgått från dessa när man har skrivit sina regler somtalar om hur stora utrymmen skall vara och vilka macxvikter olika lyftanordningar skall ha där även elrullstolar ingår

Enligt boverkets regler så räcker det med en total lyftkraft på 300 kilo men vi som har elrullstolar med vårdarstyrning kan komma upp i minst 450 kilo beroende på vilken elrullstol man har och sedan tillkomer vikten både på den som sitter i stolen och den som kör vår stol

Tack vare att boverkets tjänstemän inte vill inse att vi finns och har samma rätt att få leva ett liv i full samhällsgemenskap så ser dom hellre till att vi helt stängs ute från stora delar av samhällsgemenskapen

Enligt boverkets tjänstemän så kan dom inte förändra sina skrivna regler utan det är endast regeringen och riksdagen som kan förändra reglerna och därför fortsätter samhället att bygga in en massa otillgänglighet vilket är stort slöseri med våra skattepengar

Tack vare deras regler så kan vi som har elrullstolar med vårdarstyrning inte åka med allmäna kommunikationer i stockholms län som har högsta tillåtna vikt på 300 kilo helt enligt boverkets regler och även järnvägen har samma regler

Är det inte nu dags attt boverkets tjänstemän och generaldirektör byts ut mot personer som verkligen kan detta med elrullstolar med vårdarstyrning och vilka mått  och vikter som behövs för att  personer som har dessa stolar också skall få ta del av samhället och kunna ta sig fram som alla andra

 

Boverket begår folkrättsbrott när dom inte lever upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta artikel 9 om tillgänglighet

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

%d bloggare gillar detta: