Varning för Upplands-Bro kommun och deras syn på funktionsnedsatta kommuninvånare

Upplands-Bro kommun vägrar att svara på hur stora hissar man tänker instalera i husen man bygger i TibbleKungsängen och på Bagarvägen-Målarväge i Bron

man säger att man bara följer vad så kallade tillgänglighetskonsulter säger man tar inte ens reda på fakta innan man beslutar om bygglov och det är mycket märkligt beteende

Det visar sig nämligen gång på gång när man bygger flerbostadshusen att man inte tar hänsyn till personer med elrullstolar som har vårdarstyrning man vill med deras resonemang inte ha oss boende i vår kommun och vi har inte ens rättt att kunna hälsa på folk som flyttar in i dessa flerbostadshus

Så var ni än gör så se till att inte bo i Upplands-Bro kommun om ni råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör er helt beroende av elrullstol med vårdarstyrning för då har ni ingen som helst rätt att kunna bosätta er ivår kommun och inte heller hälsa på vänner

Kommunen vägra oss alltså våra mänskliga rätttigheter som man har förbundit sig att följa

En elrullstol för både inom och utomhusbruk så kallad combistol med vårdarstyrning där en annan person går bakom och kör stolen kräver hisskorgar på minst 185 cm djup och minst 80 cm bredd

Artikel 9 Tillgänglighet

 

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a. gälla

 

a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt

 

b) information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service och service i nödsituationer.

 

%d bloggare gillar detta: