Utrotningskrig pågår i Sverige

 

Det pågår ett utrotningskrig i Sverige av Sveriges kommuner och försäkringskassan och dom får stöd av förvaltningsrättsystemet ända upp i högsta förvaltningsdomstolen

Man driver en politik från dessa instanser som helt går ut på att försvåra funktionsnedsattas möjligheter till ett fungerande liv och som i slutändan handlar om att man helt enkelt avlider på grund av uteblivna insatser

Det måste vara någon generalfel när man som tjänsteman kan komma fram till att man inte skall ha rätt till ett fungerande liv tjänstemännens uppgifter skall ju vara till för att underlätta för landets invånare och inte till för att försvåra livet så mycket som möjligt

Tjänstemännen har kommit fram till att det inte är  ett grundläggande behov att:

Andas för man har kommit fram till att det inte är nödvändigt med hjälp för att sköta respirator och det  som följer med detta

Att det inte är ett grundläggande behov att få i sig föda

Att det inte är ett grundläggande behov att kunna förflytta sig

Att det inte är ett grundläggande behov att få i siglivsuppehållande mediciner samt andra sjukvårdsinsatser av egenvårdskaraktär

 

At det inte är ett grundläggande behov att få uppsöka en toalett när behov föreligger

Att det inte är ett grundläggande behov  att få på sig ytterkläder när manskall lämna bostaden

Tjänstemännen har även kommit fram till att läkarkåren och andra proffesioner som kan konstatera olika behov av hjälp på grund av funktionsnedsättningar  inte är kapabla att avgöra detta

Tjänstemännen ställer sig helt över dessa  experter för dom vet minnsam vad som är bäst för oss och tar ifrån oss  allt självbestämmande och fråntar oss samtliga grundlagsskyddade  friheter

 

Vi måste nu med omedelbar verkan se till att detta förändras så att vi med olika funktionsnedsättningar  får våra rättigheter till ett fullt fungerande liv garanterade så att vi slipper  att avlida eller avsluta våra liv enbart på grund av  tjänstemäns vansinniga beslut

 

Sveriges grundlag och europakonventionen om mänskliga rättigheter samt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta har inskrivet att det är helt förbjudet med  tortyr och grym och omänsklig behandling av folkat

Att tjänstemännen begår folkrättsbrott i sina beslut verkar sakna fullständig betydelse i landet Sverige

 

 

%d bloggare gillar detta: