Vårt märkliga rättssystem

 

När man söker om olika hjälpinsatser man kan ha behov av på grund av en eller flera funktionsnedsättningar så träffar man en så kallad biståndsbedömare som skall göra en utredning av våra olika hjälpbehov

Men det finn sedan ett problem om man har flera olika funktionsnedsättningar så behandlar biståndsbedömarna varje funktionsnedsättning var för sig och man ser inte till helheten av vilka följder dom olika funktionsnedsättningarna får i ett gemensamt perspektiv och följden blir att man inte får dom nödvändiga insatser man har behov av

Om man då inte är nöjd med det beslut som biståndsbedömaren kommer fram till så har man rätt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol och det är här det märkliga rättssystemet visar sig

Det är nämligen som så att all behandling av överklagan sker endast genom skriftväxling och domstolen skall avgöra hela målet enbart på det skrivna ordet och när kommunerna fattar sina avslagsbeslut så finns det för det mesta klara brott mot vår grundlag och andra lagar som man inte beaktar när man fattar sina beslut

Men om man hamnar i vanlig domstol så skulle man aldrig drömma om att all bevisning enbar skall ske genom skriftväxling utan att parterna träffas i rättssalen för att där få framlägga sin bevisning

Så varför finns inte det kravet när det gäller mål i förvaltningsdomstol för det är ju lika viktigt att rätten får träffa parterna i mål som behandlar en persons fortsatta möjlighet att kunna få leva i frihet och självbestämmande över sitt eget liv

Risken med dagens system är att man fattar helt fel beslut i och med att man delar upp olika hjälpinsatser i flera olika beslut enbart för att man inte skall få den nödvändiga hjälpinsatser man har behov av på grund av det komplexa som flera olika funktionsnedsättningar ger upphov till i ett gemensamt perspektiv

Det är därför mycket viktigt att man omedelbart inför att parterna i förvaltningsmål alltid skall träffas i rätten och där framlägga sina bevisningar för att vi skal få ett system där båda parternas syn på målet kommer fram för att målet skall kunna avgöras på ett rättssäkert beslut och inte enbart på ena partens förmåga att kunna skriva en partsinlaga till sin egen fördel

Vi måste också få fullständig rättshjälp när det gäller vår rätt till ett fungerande liv som berör vårt framtida hela liv

Det är inte rättssäkert att det är endast i vanlig brottsmålsbehandling man får fullständig juridisk hjälp genom en offentlig försvarare det måste också gnälla i förvaltningsdomstolarna eftersom det är ofta man i fattade beslut blir försatt i husarest på grund av uteblivarna hjälpinsatser

Faktum är också den att kommunerna har oändliga möjligheter till juridisk kompetens medans vi som är motpart enbart skall förlita oss på vad vi själva kan

 

%d bloggare gillar detta: