Saklighet och opartiskhet säger grundlagen

 

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

 

Så länge vi har ett system där det är enbart den tjänstgörande tjänstemanens högst personliga inställning till våra behov av praktisk hjälp som gäller när vi ansöker om olika hjälpinsatser vi kan ha på grund av våra olika funktionsnedsättningar så kan vi helt glömma bort att våra behov tillgodoses på ett sakligt och opartiskt sätt

Många tjänstemän bryr sig över huvud taget sig inte om dom olika intyg som vi har från andra proffesioner och som verkligen skall vara ett underlag för att vi skall få den nödvändiga hjälpen vi har behov av på grund av våra funktionsnedsättningar

När man lämnar in en ansökan om flera insatser samtidigt för att tjänstemanen skall kunna göra en samlad bedömning så bryr man sig inte om helheten utan delar då upp ansökningen i flera olika delar och på det sättet så kringår man just den så viktiga helhetsynen

Så när man då skall överklaga dom fattade besluten så kommer även förvaltningsdomstolarna att göra flera olika bedömmningar med oftast flera olika tjänstgörande juriste och nämndemän och så har man ännu en gång sett till att helheten försvinner

Om personkemin mellan tjänstemannen och oss inte stämmer överäns så får det allt för ofta fruktansvärda konsekvenser för oss som har behov av olika hjälppinsatser och våra liv blir en fullständig mardröm som gäller minst ett år framåt

Skullle manändå komma överäns med den tjänsteman som gör utredningen om man skall få den nödvändiga hjälpen man har behov av så är det dock inte säkert att mmanändå får den nödvändiga hjälpen man har behov av på grund av att kommunens enhetschef för äldre och handikappomsorg är av en helt annan uppfattning och fattar beslut som gör att vi ändå inte får den nödvändiga hjälpen vi har behov av

Man måste också se till att vår lagliga rätt till självbestämmande                              över våra egna liv respekteras på ett helt annat sätt än man gör i dag där man ser att tjänstemännen vet bättre än vi själva när det gäller våra behov av den nödvändiga hjälpen vi har behov av på grund av våra funktionsnedsättningar

 

Vi måste även få våra förvaltningsdomstolar att lyssna mera på oss och inte enbart förlita sig på vad kommunens tjänstemän anser vara rätt om våra hjälpbehov

Man måste införa muntliga förhandlingar i förvaltningsrätterna om vi någonsin skall kunna få rätt över kommunerna det räcker inte längre men enbart det skrivna ordet utan dom som beslutar öve våra liv måste också träffa oss om man skall kunna göra en rättvisande bedömning

 

 

%d bloggare gillar detta: