Med vilken rätt förstör du våra liv

Du som handlägger våra möjligheter till ett fullt fungerande liv tar dig vissa friheter attt samtidigt förstöra våra möjligheter till det fungerande livet genom att du inte vill efterleva dom lagar och konventioner vi har i landet där vi garanteras just rätten till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap

När vi klagar på dina beslut så hänvisar du till att vi följer bara lagen men det finns faktiskt ingen lag som ger dig rätten atttt förstöra våra möjligheter till ett fungerande liv

Lagarna och konventionerna är mycket tydlig med attt vi faktiskt har rätt till den nödvändiga hjälpen vi har behov av för attt kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

Att du medvete förstör en medmänniskas möjligheter till ett fungerande liv verkar inte bekymmra dig alls

Så med vilken rätt tar du dig den friheten att förstöra våra möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap det vore på sin plats med em förklaring från er handläggare i både stat,kommun och landsting

Och ni inom rättsväseendet som skall vara den garant för att vi verkligen får våra rättigheter till ett fungerande liv tillgodosedda måste sluta upp med att gå tjänstemännens ärenden och verkligen börga leva upp til dom lagar ni är sattta att övevaka

All denna godtycklighet som ni i dag använder er av måste nu få ettt slut och ni måste ställa er frågan om vill jag själv leva det icke fungerande liv jag tvingar min medmänniska till att levaNi besluttsfattare är faktiskt till för oss och inte tvärtom somni i dagsläget tycks tro

Och ni politiker på alla nivåer måste nu verkligen se till attt tjänstemannakåren verkligen lever efter dom lagar ni själva har varit med och beslutat om och ni har faktiskt förbundit er attt förändra samtliga lagar,föreskrifter och gamla sedvämjor som förhindrar oss frånden fulla samhällsgemenskapen genom att vi som nation har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer och det förpliktar

 

%d bloggare gillar detta: