Funktionsnedsatta personer skräms till tystnad

Funktionsnedsatta skräms allt oftare av hotfulla tjänstemän till tystnad för att inte bli avmed dom nödvändiga hjälpinsatser man har behovav på grund av sin funktionsnedsättning

Tjänstemän säger rent ut och ibland mellan raderna gör som vi säger för annars finns risken för att du blir av med dina nödvändiga hjälpinsatser du har behov av på grund av ditt funktionshinder

Många törs av denna anledning inte söka mera hjälpinsatser även om behov föreligger man är helt enkelt rädd för aatt begära mera hjälp för man kan då bli tvångsförflyttad till instituionsboende mot sin egen villja

Man törs inte heller delta i debatterna om hur funktionshinderpolitiken fungerar i verkligheten på den ort man bor på

Detta beyteende av vissa tjänstemän måste få ett omedlebart slut så att funktionsnedsatta med stora hjälpbehov verkligen kan utnyttja sina grundlagskyddade rättigheter när det gälller medelarfriheten man skall inte behöva vara rädd för att vända sig till media eller göra en anmälan om tjänstefel av berörd tjänsteman

%d bloggare gillar detta: