Socialförvaltningen gör oss och våra anhöriga sjuka

 

Socialförvaltningens behandling av oss med stora hjälpbehov  på grund av funktionsnedsättningar  gör oss och våra anhöriga sjuka och skapar stora lidanden  för oss helt i onödan

Det finns flera rapporter om en ökande ohälsa hos personer med en funktionsnedsättning och  socialförvaltningen hjälper till med att förstärka vår ohälsa genom sina mycke kortfristiga beslut

Socialförvaltningen  gör allt dom kan för att förhindra  att vi får den nödvändiga och lagliga hjälpen vi har behov av  på grund av våra funktionsnedsättningar

Man använder sig av både äktenskapsbalken och föräldraransvaret allt för att slippa ge oss den hjälp vi har behov av

Man fattar endast årsvisa beslut och på detta sättet låter man oss leva i ständig skräck för hur det blir vid nästa omprövning  får man då behålla den hjälp man har eller blir det ännu värre med ett mindre antal hjälptimmar

Den behandling man utsätter oss för är både inhuman ochstrider gentemot både sveriges grundlag och  europakonventionen om mänskliga rättigheter

Den skapar dessutom en mycket dyr  byråkrati för kommunen som tvingas att ha flera anställda än nödvändigt för att klara av alla omprövningar  och överklaganden som blir följden av fattade beslut

Kommunen måste  förändra hela funktionshinderpolitiken och se till attt den enskilde verkligen får den nödvändiga hjälpen man har behov av och man måste även sluta upp med att  hänvisa till både äktenskapsbalken och föräldraransvaret

Sverige har faktiskt skrivit under och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta där hörnstenarna är självbestämmande och icke diskriminering

Man har även förbundit sig attt förändra samtliga lagar,föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindrar vårt fulla och aktiva deltagande i samhällslivet  man har även förbundit sig att ge oss den hjälp vi har nbehov av och i den omfattnig som vi själva anser oss vara i behov av

För att vi skall kunna förändra funktionshinderpolitiken så måste vi också få politiker som törs öppna munen och ta en levande debatt med oss berörda och inte göra som nu sticka huvudet i sanden och tiga och  hoppas på att vi slutar upp med våra krav

Politikernas tigande är ett mycket stort hot mot vår demokrati och leder enbart till ettt ökande politikerförakt och visar bara politikernas egen förakt för oss med funktionsnedsättningar som gör oss hjälpberoende

 

%d bloggare gillar detta: