Vilken är den gemensamma dolda agendan bland dom politiska ledarna

Man funderar onekligen vilken gemensam dold agenda dom politiska partierna har när det gäller funktionshinderpolitiken eftersom samtliga politiska partier säger att det är en självklarhet att funktionsnedsatta med hjälpbehov skall få den nödvänddiga hjälpen man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning

Att det finns en mycket dold agenda råder det inga som helst tvivel om eftersom samtliga partiledare konsekvent vägrar att ta en gemensam debatt där man verkligen talar om för väljarna vilken funktionshinderpolitik som skall råda i landet

Men i stället för att ta denna så viktiga debatt så gömmer man sig bakom tjänstemännen och deras förmåga att mycket kraftigt försämra funktionsnedsattas möjligheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Man gömmer sig bakom tjänstemännen enbart för att man inte törs säga rent ut att vi med omfattande hjälpbehov på grund av våra funktionsnedsättningar inte skall kunna vara en naturligt del i samhällslivet och allra helst så vill dom säga så här men det törs dom inte göra helt öppet för då förlorar man en del av sin väljarkår

Du skall inte kosta pengar försvinn från kostnadskalkylerna så fort du kanvar en god medborgare se till att dö

Det räcker med att arbetslösheten är ett jätteproblem

Du har inget existensberättigande längre för du innebär bara utgifter

Så länge partiordförande inte klart tar upp dessa så viktiga frågor för oss funktionsnedsatta så kommer vi att få det ännu sämre

Men vi kan alla gemensamt kräva av våra partiföreträdare att dom ser till att våra frågor kommer upp på en officiell dagordning och inte behandlas enbart i dom slutna rummen som man gör i dagsläget

För så länge man inte behandlar detta offentligt så utgör partiledarna ettt hot mot våra demokratiska rättigheter

 

 

%d bloggare gillar detta: