Varför denna stora rädsla för våra rättigheter ?

Hur kommer det sig att sveriges politiker och tjänstemän är totalt skräckslagna för att vi med funktionsnedsättningar skall kunna få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap utan en massa helt ovidkommande begränsningar som enbart beror på er ovillja att låta oss får vara ett naturligt inslag i samhället

Ni politiker och tjänstemän har totalt tappat greppet och struntar fullständigt i allt vad etik och moral heter när det gäller attt se till attt vi med funktionsnedsättningar skall kunnna få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap

Ni tar till vilka medel som helst för att på alla sätt försvåra våra möjligheter till ett fullt fungerande liv utifrån våra egna möjligheter Ni struntar fullständigt i stiftande lagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som ni har både undertecknat och ratificerat och därmed förbundit er i attt efterleva den fullt ut

Varför gör ni på detta sättethar vi inget som helst värde i era ögon vi är ju dock en del av verkligheten och även ni kan hamna i denna sittuation att ni får en funktionsnedsättning det sker fortare än ni hinner blinka eller om ni har tur så hamnar ni i denna sittuation först när ni blir äldre och vore det då inte bra om det redan då fanns en fungerande organisation som ser till attt ni kan fortsätta med ett fungerande liv trots att ni har råkat ut för en funktionsnedsättning

Så sluta nu upp med ert förkastliga betende och handla i stället i etiskt och moraliskt riktigt och se till att vi blir den naturliga delen av samhället som den övriga befolkningen

%d bloggare gillar detta: