Hur är det med läskuningheten och läsförståelsen?

Man kan verkligen fundera över hur det står till med både läskuningheten och läsförståelsen hos våra biståndsbedömmare och jurister samt nämndemänen inom förvaltningsrätterna när man ser deras beslut

Läser man besluten så verkar det som om dom inte ens kan läsa lagtexterna innantill för lagarna är mycket tydliga med att vi har rätt att erhålla den hjälp och stöd vi har behov av på grund av våra olika funktionsnedsättningar för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Eftersom lagarna är tydligt skrivna så måste det ju vara fel på dom som läser lagtexten och inte ser till att vi får den nödvändiga hjälpen vi har behov av

Kan det vara så illa att dom verkligen är läskunniga och förstår vad som skrivs men ändå så anser dom att lagarna inte är nödvändiga att efterleva eftersom det bara berör personer med olika funktionsnedsättningar och dom kan man behandla hur som helst eftersom dom inte har samma människovärde som domsjälva kräverNågot radikalt fel är det i alla fall i dagens sverige när man mycket medvetet anser att funktionsnnedsatta inte skall ha samma rätt till det fulla deltagande i samhället och kunna leva ettt fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som både sveriges lagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta föreskriver

Som det nu fungerar så är funktionsnedsatta med hjälpbehov helt rättslösa eftersom både biståndsbedömmare och rättsystemet inte behöver efterleva dom stiftade lagarna och föreskrifterna som ändå finns

Vi kräver nu att man verkligen lever upp till landets lagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta somsverige har både undertecknat och ratificera så att vi äntlien kan bli fullvärdiga medborgare och  få leva det liv vi själva väljer utan en massa helt ovidkommande begränsningar från biståndsbedömmare och förvaltningsrättsystemet

 

%d bloggare gillar detta: