n

Det är inte rimligt  med mera hjälp än 120 timmar i månaden

 

Har du ett hjälpbehov på mera än 120 timmar i  månaden på grund av din funktionsnedsättning så kostar du för mycket och skall tvingas in på instituion anser forskare enligt SVT stockholm nyheterna  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/det-ar-inte-rimligt

Dom anser att det är extremt med mera än 120 timmars hjälpbehov i månaden och att det kostar för mycket med mera hjälpbehov och därför skall dutvingas in på instituionsboende anser dom för det blir enligt deras synsätt mycket billigare för samhället dom har då räknat på hemtjänstinsatser vilket är mycket dyrare än personlig assistans allt enligt SKL

Personlig assistans den billigaste välfärdsservicen i Sverige. Under 2015 är assistansersättningen 284 kronor i timmen, inklusive löner, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, övertidsersättning, utbildning, resor och andra omkostnader jämförelse visar Enligt SKL Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Kostnad per brukare” från 2014 att kostnaden för hemtjänst i kommunerna i medel är 443 kronor per hemtjänsttimme.

Forskarna  visar på en mycket skrämmande syn på personer med funktionsnedsättningar och dom har tydligen inte läst och förstått konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som både EU och sverige har både undertecknat och ratificerat och är i och med detta förbundna att efterleva  konventionens artiklar fullt ut

I artikel 19 i denna konvention slår man fast att just personlig assistans är en mänsklig rättighet och i artikel 20 slår man fast att det bara är en själv som kan avgöra hur mycket hjälpinsatser man har behov av och när dessa skall ges

Vi har alltså rätt attt själva bestämma över hur vi vill leva våra liv utan att en massa så kallade experter skall tala om för oss hur vi skall leva våra liv och vart vi skall bo

Vi rev ner våra instituioner  på grund av att dom på intet sättt var humana  och då skall vi inte heller återgå till detta synsätt somär så förkastligt för den enskilde medborgaren

Vi kräver därför att man omedelbart inför personlig assistans oavsett ålder i enlighet med konventionen om mänskliga rättigheter för  personer med funktionsnedsättningar

Och vi visar på att det är det billigaste allternativet för samhället enlig SKL och vi  får ett mera humant samhälle där vi ser människan som en levande varelse  och inte bara som en produktionsfaktor som man gör i dagens samhälle

Alla beslutsfattare kom ihåg attt även ni själva kommer att drabbas av en eller  flera funktionsnedsättningar under er levnadstid om inte förr så när ni blir lite äldre och då kan det vara bra om det finns en fungerande omsorg som ser till hela människan

 

 

 

%d bloggare gillar detta: