Slopade platser på äldreboenden är inget problem igentligen

I dag så talar man om alla slopade platser på äldreboenden men det igentliga problemet är igentligen alla otillgängliga bostäder i dagens bostadsbestånd där det oftast saknas hissar och att det finns fler trappsteg vid entren

Så det är gamla synder man nu får skörda frukten av men det värsta är att man i dagens läge fortsätter med att bygga helt otillgängliga bostäder i en rasande takt och fortsätter på detta sättet att försämra möjligheterna till kvarboendeprincipen

Se till att alla bostäder som byggs blir fullt tillgängliga i stället om man gör detta så behöver man inga kategoriboenden i form av särskilda äldrebostäder

Sedan kommer vi tilll det alllvarligaste problemet i dagens sverige och det är den helt urusla sociala omsorgen som numera enbart går ut på att ge så lite hjälp som möjligt och på detta sättet isolera äldre och funktionsnedsattta från den så viktiga sociala gemenskapen som är grunden för hälsa och välbefinnande

Man borde se till attt man lever upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har både undertecknat och ratificerat

I denna konvention slås det fast att personlig service är en mänsklig rättighet och att man har rätt att erhålla den hjälp man har behov av och i den omfattning som man själv anser och inte somi dag där det är enskilda tjänstemän som skall bestämma över vilken hjälp man har behov av och i vilken omfattning hjälpen skall ges

 

%d bloggare gillar detta: