Den svenska självgodheten stoppar mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

 

 

Dagens självgodhet bland både politiker och tjänstemän samt andra makthavare förhindra oss med funktionsnedsättningar från att kunna leva ett fullgott liv i full samhällsgemenskap

Dom flesta i den ovannämnda kategorin anser nämligen att allt fungerar som det nu är och att vi därför inte har behov av våra mänskliga rättigheter i enlighet med den konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige har undertecknat och ratificerat och i och med detta så skall denna konvention vara vägledande i samtliga beslut som fattas som berör funktionsnedsattta

Man har även förbundit sig att konventionen skall införas som lag i den svenska lagstiftningen men det bryr man sig inte om eftersom manredan anser att den svenska lagstiftningen täcker in det som står i konventionens olika artiklar

Men vi som lever med en eller flera funktionsnedsättningar vet av egen erfarenhet att funktionshinderomsorgen inte alls fungerar som våra lagar föreskriver och är tänkta när man instiftade dessa lagar

Våra möjligheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap har genom tjänstemännens agerande ochpolitikernas ickeagerandemycket starkt blivit begränsade och förhindraross från ett aktivt liv  och vi har hamnat i social isolerig samt i ren passivitet

Man anser från ovanstående kategorier att vi med hjälpbehov kostar för mycket för samhällsekonomin  men mantalar inte i dessa termer när det gäller vad dom själva kostar för samhällsekonomin

Så frågan man ställer sig är hur mycket får en funktionsnedsatt kosta för att få leva ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap som vi har rätt till i enlighet med den konvention sommarn har förbundit sig att efterleva

Sverige är ett av dom länder som fälls mest i både europadomstolen och FN när det gäller artikel om tortyr och grym samt omänsklig behandling av sina medborgare och ändå så är man så självgod att man inte ens tar till sig denna mycket allvarliga kritik och förändrar det som inte fungerar

Vi kräver nu att få våra lagliga och mänskliga rättigheter fullt tillgodosedda med omedelbar verkan så att även vi kan få leva ett värdigt liv trots våra funktionsnedsättningar

 

 

%d bloggare gillar detta: